ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρείται από την Σφακιανάκης ΑΕΒΕ.

Εμπορία Αυτοκινήτων
Λ. Κηφισίας 53 & Χωματιανού 2
151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30 210 6194500
Fax: +30 210 6194505
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.